Γεωτρήσεις νερού


Γεωτρήσεις Κρήτη

Η εταιρεία Γεωτρήσεων «Αφοί Χουστουλάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναλαμβάνει την έρευνα νερού, την κατασκευή γεωτρήσεων από το αρχικό στάδιο της μελέτης μέχρι και το τελικό στάδιο παράδοσης του έργου, την αξιοποίηση αυτών με τα κατάλληλα αντλητικά συγκροτήματα καθώς επίσης και την μετά την παράδοση, επίβλεψη και συντήρηση.

Σήμερα με την ευκολία που παρέχει η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα των γεωτρήσεων, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στα υπόγεια νερά για να καλύψουν τις ανάγκες τους για ύδρευση και άρδευση που είναι η ευκολότερη και φθηνότερη λύση.

Γεωτρήσεις Κρήτη
Άδειες γεωτρήσεων

Μία γεώτρηση ξεκινάει με την έκδοση άδειας. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες από ειδικούς, το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής εξόρυξης, έγγραφο συμβολαιογραφικής πράξης που προσδιορίζει τον ιδιοκτήτη ή το δικαίωμα επικαρπίας, την κατάθεση δικαιολογητικών στους αρμόδιους φορείς (Δασαρχείο, Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, Υπουργείο ανάπτυξης κ.ά.).

Η «Αφοί Χουστουλάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.», προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της, αναλαμβάνει το σύνολο όλων των Μελετών και Διαδικασιών που απαιτούνται για τη γρήγορη διεκπεραίωση μίας γεώτρησης.
Γεώτρηση

Μελέτη - Διαδικασία – Κατασκευή

Αρχικά γίνεται μελέτη της περιοχής και του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.

Τρόποι και μέθοδοι εντοπισμού του υδροφόρου ορίζοντα με:

Όταν ολοκληρωθεί η διάτρηση της γεώτρησης και εφ’ όσον βρεθεί νερό, προχωράμε στην διεύρυνση αυτής. Απαιτείται για την καλή λειτουργία και τη μακροζωία του έργου να ενισχυθεί εσωτερικά με ειδικούς σωλήνες οι οποίοι ενισχύουν τα τοιχώματα της γεώτρησης.

Κατόπιν γίνεται πλήρωση με ειδικό χαλίκι στο κενό μεταξύ σωλήνας και εδάφους και ακολουθεί τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για να ακολουθήσει η δοκιμαστική άντληση.

Στη γεώτρηση εκτός από τον καθαρισμό με αέρα, κάνουμε δοκιμαστική άντληση με δικό μας αντλητικό συγκρότημα για καθαρισμό της γεώτρησης δηλαδή άνοιγμα και καθαρισμό των υδροφόρων στρωμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του νερού καθώς και την μέτρηση της στάθμης αυτού.

Τέλος επιλέγουμε το αντλητικό συγκρότημα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής άντλησης και τις ανάγκες του πελάτη.
Το αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από:

" Προσφέρουμε έκπτωση 15%, προς τους πελάτες που θα επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω internet! "

Η σωστή επιλογή και η τοποθέτηση από έμπειρο συνεργείο, δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής στο αντλητικό συγκρότημα με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση. Ο χρόνος περάτωσης του έργου εξαρτάται από το βάθος και τη διάμετρο της γεώτρησης , το βαθμό δυσκολίας τη σκληρότητα του υπεδάφους κ.α.


Γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου και βάθους

Είμαστε εξοπλισμένοι με μεγάλα υδρογεωτρύπανα για γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου και βάθους.

Αντλήσεις νερού από υπάρχουσες γεωτρήσεις

Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων για την άντληση νερού από προκατασκευασμένες γεωτρήσεις.


Γεωθερμία


Η τάση της σύγχρονης εποχής είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Στις δραστηριότητές μας περιλαμβάνεται και η κατασκευή γεωθερμικών γεωτρήσεων, ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος.

Με την κατασκευή των γεωθερμικών γεωτρήσεων και την εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται ο κλιματισμός των χώρων με την πλέον οικονομικότερη λύση που εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών.

Η τεχνικά άρτια κατασκευή της γεωθερμικής γεώτρησης είναι η προϋπόθεση για την απόδοση της εγκατάστασης.