Η Εταιρεία

Η εταιρεία Γεωτρήσεων «Εμμανουήλ Η. Χουστουλάκης & Βασίλειος Ν. Γιαμπουλάκης» ιδρύθηκε το 1980 και ειδικεύεται στον τομέα των Γεωτρήσεων.

Διαθέτει γεωτρύπανα, γερανούς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας καθώς επίσης και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Υπηρεσίες
  • Άδειες γεωτρήσεων
  • Μελέτη-Διαδικασία Κατασκευή γεωτρήσεων
  • Γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου και βάθους
  • Γεωθερμία
  • Τσιμεντοενέσεις
  • Εμπορία-Τοποθέτηση Επισκευές αντλητικών συγκροτήματων
  • Αντλήσεις νερού από υπάρχουσες γεωτρήσεις